Služby

Medzinárodná doprava

GPS
Hlavné destinácie kam dopravujeme:
 • Nemecko
 • Španielsko
 • Portugalsko
 • Francúzsko
 • Holandsko
 • Belgicko
 • Luxembursko
 • Taliansko
 • Dánsko
 • Rakúsko
 • Švajčiarsko
 • Švédsko
Destinácie kam dopravujeme:
 • Poľsko
 • Maďarsko
 • Anglicko
 • Írsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Česká republika
 • Bulharsko
 • Fínsko
 • Nórsko
 • Chorvátsko
 • Lichtenštajnsko
V prípade požiadavky zákazníka dopravujeme:
 • Andora
 • Grécko
 • Island
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Estónsko
 • Monako
 • San Maríno
WebEye

Online sledovanie zásielky

Systémom WebEye sledujeme vozidlá pomocou GPS.

Service Name

Nonstop spojenie s vodičom pomocou mobilných telefónov

Využívame služby najväčšieho slovenského operátora - Slovak Telekom.

Service Name

Hydraulická plošina s nosnosťou 1000kg

Jednoduché nakladanie veľkého a objemného tovaru.

Service Name

Poistenie CMR

Poistenie nákladu kryje poškodenie, zničenie, či krádež.
Dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, ktoré vznikne od okamihu prevzatia zásielky na prepravu do okamihu jej vydania, ako aj za prekročenie dodacej lehoty.